Inhoud
– Theorie: glazuurrecepten lezen en begrijpen, grondstoffen, frittes, basisglazuur, kleurende oxides, pigmenten, opaakmakers en effectmakers, duurzaamheid, Seger en Stull, testplaatjes, veiligheid, gereedschap, stookcurves en cones, testmethodes, glazy.org, …
– Praktijk: lineaire test, triaxial blend, multimeng methode, grid, restglazuren

Insteek
– Toegankelijke Theorie: Hoewel er redelijk wat aandacht wordt besteed aan de theoretische aspecten, is de presentatie toegankelijk en begrijpelijk. We kicken niet op zware chemische formules als je die in de praktijk niet nodig hebt. We brengen ook redelijk wat didactisch materiaal mee.
– Directe Toepassing: De theoretische kennis wordt snel toegepast op het dagelijks gebruik in een keramiekatelier. De deelnemers kunnen na de workshop zelfstandig glazuren maken en nieuwe kleuren ontwikkelen.
– Flexibiliteit: We volgen zoveel mogelijk het ritme van de groep; zo starten we steeds met een rondvraag ivm de verwachtingen en die proberen we ook in te vullen. Hoewel we een volledige presentatie hebben, kan (en zal) daar zeker hier en daar van worden afgeweken. Daarnaast bepalen de deelnemers zelf welke kleurtinten ze willen verkennen in de verschillende testmethodes.

Materiaal
– Grondstoffen: wij voorzien een lijst; te bespreken wie ze voorziet.
– Gereedschap: idem
– Testplaatjes: doorgaans werken we op platte testtegeltjes in witte steengoedklei. Wij kunnen die voorzien indien gewenst. We hebben er toch 400 tot 450 nodig… Veeeel testjes dus…

Formule
4 volledige dagen, met steeds een week (of meer) tussen, zodat de teststaaltjes gebakken kunnen worden. We laten 10 deelnemers toe, zodat we 5 groepjes hebben van 2.
Een voorbeeld kan je hier vinden: https://asterenjasmien.be/product/glazuurlabo-maart-2023/

Inbegrepen: een afgedrukte syllabus en het bakken van de teststaaltjes